///Zum Karnevalsbeginn: Neuer Dota 2-Patch vom 11.11.2011